Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Để thay đổi DNS Server trên Mac OS X, đầu tiên bạn click vào logo Apple và chọn System Preferences.

Bước 1: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X
Bước 1: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Tiếp theo chọn Network

Bước 2: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X
Bước 2: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Trên giao diện Network bạn chuyển qua thẻ DNS. Tại đây click chọn biểu tượng dấu + để thay thế/thêm Preferred DNS Server địa chỉ IP mới.

Bước 3: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X
Bước 3: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Click chọn tiếp biểu tượng dấu + một lần nữa để thay thế/thêm Alternate DNS Server địa chỉ IP mới.

Bước 4: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X
Bước 4: Cách đổi DNS Server trên Mac OS X

Cuối cùng click chọn OK rồi chọn Apply để lưu lại thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *